Devils-Wreck-sepia

 

Doel van het Devil's Wreck

Het doel van het Devil's Wreck is een veilige oefenlokatie bieden voor zowel duikers met een recreatieve als technische achtergrond.
Tijdens de bouw van het object is er aandacht geschonken aan veiligheid voor de duiker, zowel buiten het object als in het Devil's Wreck. Dit gaat echter alleen maar werken als alle duikers binnen hun brevetdoelstellingen en comfortzone duiken en zich houden aan een aantal richtlijnen.

Ontstaan van het Devil's Wreck

Het idee om een object als Devil's Wreck te bouwen komt niet zomaar uit de lucht vallen.

In 2007 zijn twee leden gestart met een TEC-opleiding. Dit is het begin van het TEC-duiken binnen de Sea-Devils. Al snel blijkt er bij meerdere leden de behoefte om in deze richting te gaan duiken. Het aantal TEC-duikers groeit dan ook. Deze groei komt van binnen de vereniging maar ook door TEC-duikers die lid worden.

Het is inmiddels 2012 en het aantal TEC-duikers binnen de Sea-Devils groeit nog steeds. Eén van onze leden kan een aantal drijvers van een baggerschip krijgen. Het is, of iets mee doen, of het wordt oud ijzer. Deze keuze was voor ons niet moeilijk; we doen er iets mee. 

DW200px

Eenmaal in het bezit van deze drijvers ontstaan er tal van ideeën. Maar naast deze ideeën ontstaan ook vele vragen:

 • Hoe krijgen we alles veilig het water in?
 • Welke lokatie in onze clubplas is groot genoeg voor dit object?
 • Hoeveel en hoe groot moeten we de gaten maken om het object veilig in en weer uit te kunnen komen?
 • Hoe krijgen we een veilig object voor recreatieve- en technische duikers?
 • Hoe gaan we het een en ander bekostigen?
 • Is het überhaupt haalbaar om dit object te bouwen en te water te laten?
 • Hoe monteren we alles, boven of onder water?

Dit is nog maar een korte lijst van vragen die allemaal beantwoord moesten worden.

Door het vormen van een bouwteam en de hulp van leden is het object uiteindelijk gereed. De Sea-Devils hebben er een pracht van een oefenlocatie bij!

Opbouw Devil's Wreck

DW-gang

Zoals eerder gezegd zijn de hoofdbestanddelen drijvers van een baggerschip. Door deze drijvers op elkaar te leggen krijgen we een stalen gangenstelsel.

De gaten in de drijvers bieden toegang tot het object. Door de hoofdingang verhoogd op te stellen verkleinen we de kans op stof bij de ingangen.

In de gangen is alles weg gehaald wat een belemmering zou kunnen zijn tijdens het duiken. Wel zijn er nog tal van mogelijkheden om lijntechnieken toe te passen.

Op de verticale drijver is een oude stuurhut geplaatst. Deze is geheel open en toegankelijk. Ook hier geldt weer alles wat scherp is, is verwijderd.

Richtlijnen

Iedereen heeft tijdens zijn duikopleiding geleerd om binnen zijn brevetdoelstellingen en binnen zijn comfortzone te duiken. Dit vinden we ook allemaal vanzelfsprekend.

Om het duiken op het object zo veilig mogelijk te maken zijn er een aantal richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen hebben als doel de veiligheid van het duiken op Devil's Wreck te verhogen. We vragen dan ook vriendelijk om je als duiker aan deze richtlijnen te houden voor de veiligheid van jezelf en anderen.

 1. penetratie duiken alleen voor die duikers die hiervoor gebrevetteerd zijn en waarbij penetreren dus binnen hun brevetdoelstellingen ligt;
 2. maximaal 2 teams van 3 duikers in het object;
 3. bij penetratie invullen duikstaat zodat duidelijk is hoeveel duikers er in het object zitten;
 4. gastduikers dienen te zijn aangemeld via de website (en dienen een verklaring in te vullen);
 5. gastduikers betalen een vergoeding;
 6. duikers die Devil's Wreck niet kennen volgen een briefing voor de duik;
 7. het duiken geschiedt op eigen verantwoording;
 8. groepen gastduikers dienen zelf zorg te dragen voor O2-koffer en EHBO-koffer;
 9. stuurhuis is toegankelijk voor elk niveau duiker;
 10. gastduikers kunnen iedere eerste zondag van de maand komen duiken op het Devil's Wreck, mits hun aanmelding bevestigd is en een aanbetaling is verricht.

Tot slot stellen we een geldige medische keuring verplicht om in onze clubplas te mogen duiken. Voor duikers tot de leeftijd van 50 jaar mag deze verklaring niet ouder zijn dan drie jaar, voor duikers vanaf 50 jaar oud mag deze maximaal één jaar oud zijn. Ook dient elke duikcilinder hydrostatisch te zijn goedgekeurd en mag deze laatste goedkeuring niet ouder zijn dan vijf jaar.

lars-dw1lars-dw2lars-dw3lars-dw4

 

Klik hier om direct aan te melden voor een gastduik in onze clubplas.