Inschrijfformulier nieuw zwembad lid

Gebruik dit formulier om jezelf aan te melden als zwembad lid van de Sea-Devils.
Als zwebad lid mag je onze zwembadlessen volgen, maar wordt je niet ingeschreven bij de NOB en mag je ook geen gebruik maken van onze duikfaciliteiten.

Als tegenprestatie geldt een lager lidmaatschapsbedrag.

De gegevens die je aan ons verstrekt zullen per e-mail worden verstuurd naar het bestuur van onze vereniging. Aanvullend aan de gegevens die je zelf verstrekt zal ook jouw IP-adres worden meegestuurd om eventueel misbruik van dit formulier via IP-adres blokkades te kunnen tegengaan.

We gebruiken de door jouw opgegeven gegevens om je in te schrijven in onze ledenadministratie. De verstrekte gegevens zullen worden opgeslagen in onze ledenadministratie.

Je kunt contact met onze secretaris opnemen om te controleren welke gegevens we van jou opgeslagen hebben en/of om deze aan te laten passen. Zo lang je lid blijft van de Sea-Devils kunnen we jouw gegevens echter niet verwijderen uit onze administratie, we hebben deze gegevens nodig om je lidmaatschap in stand te kunnen houden.