oepsVoor de reguliere bezoekers zal het direct opvallen dat de website er volledig anders uitziet dan voorheen. Sommigen zullen wellicht ook gemerkt hebben dat er even helemaal geen website was te zien.

De reden hiervoor ligt gelegen in het feit dat onze website gehackt geweest is. Hackers hebben gebruik gemaakt van een lek in het door ons gebruikte Web Content Management systeem waarop de provider de website stopgezet heeft.

Mede doordat de versie die we gebruikten sinds eind 2012 niet meer actief wordt ondersteund en dat de nieuwe versie een volledig nieuwe structuur heeft lijkt vooralsnog de beste oplossing om de website opnieuw op te zetten. We hebben dan ook geen onnodige ballast en ook niet te maken met tijdrovende en ietwat riskante upgrade paden waarbij niet altijd vooraf helder is of de voormalige structuur en gebruikte componenten ook goed kunnen worden overgezet naar deze nieuwe versie.

We gaan er nu in elk geval alles aan doen om snel de belangrijkste zaken weer online te zetten, waarna de overige artikelen zullen volgen.

Beste Sea-Devils

Zoals jullie allemaal weten zijn wij bezig een mooi onderwater object (Devil's Wreck)te realiseren, en boven water is/was het object al klaar, zie bijgaande foto’s. Nu komt het er opaan om het geheel onderwater te krijgen, en voor het éérste onderste compartiment is dat ook gerealiseerd, daarvoor hulde aan het bouwteam, je snapt dat zoiets nog al wat voeten in de aarde heeft, of zou ik moeten zeggen nog al wat voeten in het water heeft. De compartimenten die er boven op komen volgen nog.  Maar dit leid tot de volgende situatie:  het onderste deel ligt al op zijn plek en is dus beduikbaar, we willen als bouwgroep en bestuur één ieder vragen als je gaat kijken hierbij de bekende veiligheids richtlijnen in acht te nemen, en bij onvoldoende brevetering dus ook dit éérste deel NIET van binnen te gaan bekijken, HET IS NOG NIET AF WEES DUS VOORZICHTIG.

Als Devil's Wreck helemaal klaar is zullen we als bestuur een aantal richtlijnen hoe om te gaan met dit onderwaterobject bekend maken, waarin we zullen omschrijven wat wel kan en wat niet, tot dan gebruik je gezond verstand. 

Heb je nog vragen dan zijn bestuur en bouwgroep zondag tijdens de nieuwjaars borrel aanwezig om die vragen te beantwoorden.

Namens het bestuur.

1 thumb     2 thumb

arno-met-stagesDe Sea-Devils zijn een nieuwe commissie rijker; de Tech duik commissie.

Enige tijd geleden heeft ons bestuur bij enkele van de technisch duikers te kennen gegeven dat er behoefte is om naast Paul een tweede lid binnen het bestuur te hebben uit de (groeiende) groep technisch duikers binnen de vereniging.

Inmiddels zijn er een vijftiental leden op het bestand van zo’n zestig leden in totaal die niet meer duiken met een traditioneel stabjack maar met een wing en daar vaak ook nog een dubbelset bij gebruiken.

Naast NOB opleidingen zijn de meeste mensen uit deze groep ook in meer of mindere mate actief (geweest) met het volgen van duikopleidingen met een meer technisch karakter.

Beste clubleden,

Het was zondag een prima opkomst om op allerlei plaatsen in de plas een water monster te nemen. De onderliggende vraag waarom we eens wilden kijken naar de waterkwaliteit was de vraag of het overmatig voeren van de vissen leidt tot 'overbemesting' van de plas. Overbemesting leidt tot hogere aantallen drijvende ééncellige kleine wieren in het water. En het zicht in de plas is al geruime tijd slecht. Dan is het voor de hand liggend om te veronderstellen dat er een verband is.

Er is op 22 plaatsen een watermonster genomen. Van deze monsters varieerde de zuurgraad tussen 6 en 6,5 en dat zijn waarden die neutraler zijn dan ons leidingwater, dat vaak net iets zuurder is. Dus dat was goed.

Nitraat en nitriet komen via overbemesting van landbouwgrond in het grondwater terecht en zo kan het ook in het oppervlakte water komen. De gemeten waardes waren erg laag. Dat was ook te verwachten, want karpers gaan al dood als de concentratie nitriet hoger is dan 0,05 mg/liter. En omdat Harm en ik vorige week nog een karper zagen zwemmen is het niet verbazend dat er lage waardes gemeten werden.

Ook hebben we door de mikroskopen naar de modder gekeken. De belangrijkste vraag was of het zwevende vuil in het water bestond uit platenresten, of dat het slik was. Slik is hele fijne klei, en iedereen die wel eens in de grote plas gedoken heeft in de weken nadat de zandzuiger aktief was, weet precies hoe slik er uit ziet.

De modder die we bekeken hebben bleek helemaal uit plantenresten te bestaan. Daartussen in allerlei kleine beestjes zoals pantoffeldiertjes. Pantoffeldiertjes leven van bacterien, en bacterien leven van het verteren van heel keline deeltjes dierlijk en plantaardig afval. Maar wat wij vooral door de mikroskoop zagen was relatief grof afval, voornalijk resten van de kranswieren die elke zomer in een dikke laag op de bodem groeien. Wat er te weinig zit in de plas zijn de dieren die het grove plantaardig afval zo klein maken dat de bacterien er direcyt mee aan de gang kunnen. Deze diertjes zijn vooral de platwormen en de slakken. En die zien we zelden of nooit in de plas. Waarom? Misschien omdat er teveel zonnebaars zit. Zonnebaarsjes eten heel selectief de jonge larven op en zo blijft er een tekort aan slakjes in de plas. Ook de mosseltjes in de plas verwerken een deel van het zweefvuil in de plas. Maar dat zullen er nog veel  meer moeten zijn om een merkbaar effect te sorteren.

Sterke temperatuurwisselingen van het water, regenbuien of stromend grondwater. Allemaal oorzaken waardoor het zweefvuil in beweging komt. Hoe snel dat kan gaan blijkt wel dat afgelopen woensdag avond het zicht nog heel slecht was, en vandaag was het weer prima.

Kortom, we hebben niet kunnen vaststellen dat er een link is tussen visvoer en het zicht in de plas.

alle deelnemers bedankt voor de inzet en het monsteren, het was een leuk evenement

groeten,

Nico